ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
I RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W RACIBORZU

STRONA GŁÓWNA


TECHNIK GEODETA


Szkoła oferuje kierunek technik geodeta w:
Technikum Nr 2 (cykl 4-letni, szkoła dzienna dla młodzieży) na podbudowie gimnazjum
oraz
Szkole Policealnej Nr 2 (cykl 2-letni, szkoła zaoczna dla dorosłych) na podbudowie liceum lub technikum.

Geodeta (zwany też mierniczym) to specjalista w zakresie pomiarów nieruchomości gruntowych oraz sporządzania map i planów geodezyjnych.
Osoba wykonująca ten zawód pracuje zwykle w firmach zajmujących się budownictwem lub wyspecjalizowanych firmach geodezyjnych, wykonujących pomiary, sporządzających wyrysy z map do ksiąg wieczystych i do innych celów.
Geodeta znajdzie także zatrudnienie w firmach górniczych (także w kopalniach)i poszukiwawczych (ropa, gaz, złoża surowców).
Geodeta może pracować także w urzędach. Stanowisko to jest potrzebne na każdym szczeblu administracji samorządowej. W każdej gminie musi być zatrudniony przynajmniej jeden geodeta (w powiecie jest więcej etatów). Pracownik taki ma w swojej pieczy mapy terenów i świadczy usługi dla ludności oraz firm, wydając oficjalne zaświadczenia o terenie.
Geodeci pracują także w wybranych jednostkach administracji państwowej (np. Ministerstwo Budownictwa, Główny Urząd Geodezji i Kartografii), wydawnictwach kartograficznych i innych miejscach, gdzie trzeba sporządzać mapy terenu.