STRONA GŁÓWNA


Stypendyści Raciborskiej Izby Gospodarczej
Nagrodzeni to uczniowie z najwyższą średnią w szkole, którzy spełnili ponadto inne zapisy regulaminu przyznawania stypendium.
Wsparcie finansowe dla uczniów będzie wypłacane za okres od lutego do czerwca. Dyplomy i upominki promocyjne dla uczniów wręczyli Roman Nowak - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Stanisław Biel - prezes Zarządu RIG, Henryk Straszak - członek Zarządu RIG oraz Adam Hajduk - Starosta Raciborski.